E achter B rijopleiding

Tijdens de rijles wordt specifieke aandacht geschonken aan de vaardigheden waarover een kandidaat dient te beschikken bij het rijden met een aanhanger. Hierbij is de ‘Rijprocedure E bij B’ (handboek voor instructeurs) voor de instructeur de leidraad. Er staat beschreven wat het gewenste rijgedrag is van de automobilist die rijdt met een voertuigcombinatie. De specifieke vaardigheden waarover je dient te beschikken hebben betrekking op de afwijkingen die het rijden met een voertuigcombinatie met zich meebrengen.

Belangrijke aspecten zijn daarbij:

  • De grotere omvang van het voertuig,
  • het geringere acceleratievermogen,
  • de grotere massa en langere remweg,
  • het inlopen en uitzwenken van de achterzijde van de aanhangwagen,
  • groter kantelgevaar en het beperkte gezichtsveld, waardoor consequenties voor rij- en stuurgedrag ontstaan en bepaalde handelingen op andere wijze moeten worden uitgevoerd.

Ook dient men te beschikken over andere vaardigheden ten aanzien van het verkeersinzichtelijke vermogen.

Praktijk examen E achter B

Met het autorijbewijs mag men een aanhangwagen tot 750 kilo (inclusief laadvermogen) trekken. In het volgende geval mag men een aanhangwagen trekken met meer dan 750 kilo gewicht. Namelijk als de aanhanger , inclusief laadvermogen niet meer weegt dan de ledige massa van het trekkende voertuig. Het toegestane maximum massa van de totale combinatie mag niet meer zijn dan 3500 kilo. Indien niet wordt voldaan aan deze eis is men verplicht het aanhangwagenrijbewijs te behalen. Voor het aanhangwagenrijbewijs is het gewicht van de aanhanger niet van belang. Dat is slechts gebonden aan de maximale trekhaaklast die vermeld staat op het kentekenbewijs. Ook het gewicht van de totale combinatie is niet van belang. Deze mag meer zijn dan 3500 kilo. Alleen voor het trekkende voertuig geldt een maximum massa van 3500 kilo. Degenen die voor 1984 hun rijbewijs B hebben gehaald, hebben ook automatisch hun BE rijbewijs.

Aanvragen rijexamen

Voorafgaand aan de rijopleiding overlegt de instructeur met de leerling op welke datum het examen plaats zal vinden. Om praktijkexamen te mogen doen moet je eerst in het bezit zijn van het rijbewijs B. Na goedkeuring van de aanvraag door het CBR kan de rijschool de kandidaat indelen voor het examen. De kandidaat krijgt van de rijschool een schriftelijke uitnodiging voor het examen, de zogenaamde oproepkaart.

Rijexamen

Op de dag van het rijexamen dien je een geldige legitimatie aan de examinator te tonen en onderteken je de officiële verklaring op de uitnodiging voor het examen. Het praktijkexamen voor de aanhangwagen duurt 55 minuten. In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. De examinator stelt je enkele vragen over het kenteken en registratiebewijs. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je de aanhangwagen aan te koppelen en daarna een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de aanhangwagencombinatie.

Dan begint de rit.

De examinator let onder meer op of de kandidaat verkeersinzicht en aangepast en besluitvaardig gedrag toont, of hij rekening houdt met andere weggebruikers en of de bediening van de aanhangwagencombinatie, met inbegrip van het sturen, vrijwel moeiteloos wordt uitgevoerd en voortdurend onder controle is. Tijdens het examen worden bijzondere verrichtingen uitgevoerd. Direct na afloop deelt de examinator in het examencentrum je de uitslag mee. Als je bent geslaagd, wordt je Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). De gemeenten en het CBR kunnen dit register raadplegen om vast te stellen of je bent geslaagd voor het examen. De registratie van de Verklaring van rijvaardigheid is een half jaar geldig, de registratie van de Verklaring van geschiktheid een jaar. Ben je gezakt voor het examen, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren.

Na het rijexamen Van het CBR krijg je geen rijbewijs. Een dag na het slagen kan je je melden bij het gemeentehuis. Tegen overlegging van een pasfoto en het vereiste geld kun je bij het gemeentehuis in je woonplaats je autorijbewijs aanvragen. Na 5 werkdagen kun je je rijbewijs afhalen.

Aanhanger rijles aanvragen