Examen

header_05

Het praktijk examen
Het praktijk examen wordt in Groningen bij het CBR afgenomen. De examinator let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Tijdens het praktijkexamen gaat de instructeur desgewenst met je mee, zodat hij kan zien hoe het examen is verlopen. Hij heeft echter geen invloed op de uitslag van het examen. De examinator bepaalt altijd de uitslag.
Maar na een goede opleiding bij van der Roest rijopleidingen zal je ongetwijfeld met een goed gevoel naar je examen gaan.

DigiD
Voordat Van der Roest Rijopleidingen het rijexamen voor jou kan aanvragen moet je daar eerst toestemming voor geven.
Dat doe je met een machtiging.
Zo ontvang je direct bericht als Van der Roest Rijopleidingen het examen voor je heeft gereserveerd of als je examen is verschoven. Daarnaast zijn jouw adresgegevens automatisch beschikbaar voor de rijschool in het reserveringssysteem van het CBR.

Het machtigen doe je op mijncbr.nl met je DigiD.
DigiD is jouw persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Geef deze nooit aan een ander.
Wil je de machtiging eerder intrekken, kijk dan op mijncbr.nl voor de voorwaarden.

Rijexamen
Het praktijkexamen voor personenauto duurt 55 minuten. Hiervoor is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf.

Vooraf
In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto.

De rit
Dan begint de rit. De examinator let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je op tien examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere verrichtingen.
Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Als je tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere verrichtingen, dan wordt dit onderdeel overgeslagen bij het eerstvolgende examen.

Clusteropdracht
Een clusteropdracht (een routeopdracht die de kandidaat krijgt alsof hij de weg heeft gevraagd) Deze kan de examinator tijdens het rijexamen opgeven.
Als de kandidaat onbekend is in het examengebied, kan de examinator hem vragen om naar een zichtbaar kijkpunt in die plaats rijden, zoals een kerktoren of een flatgebouw. Of met behulp van een navigatie ergens naartoe te rijden.

Omkeeropdracht
Bij de omkeeropdracht krijg je al rijdende te horen dat je de weg in tegenovergestelde richting moet gaan volgen. Jij kiest zelf waar en hoe je keert. Je kunt dit doen via een halve draai, steken of een bocht achteruit. Je moet hierbij laten zien dat je op basis van een goede inschatting van de verkeerssituatie tot een adequate oplossing komt.

Parkeeropdracht
De examinator kan ook kiezen voor een parkeeropdracht in een straat of op een parkeerterrein. Hierbij krijg je de opdracht om de auto zo dicht mogelijk bij een opgegeven locatie te parkeren. Dit kan bijvoorbeeld de ingang van een winkelcentrum zijn. Ook hier bepaal je zelf hoe je de parkeeropdracht uitvoert.

Stopopdracht
Verder is een stopopdracht mogelijk. Daarbij moet je zo kort mogelijk achter een ander voertuig stoppen, om aansluitend vooruitrijdend weer aan het verkeer deel te nemen. Dit kan zowel aan de linker- als rechterzijde van de rijbaan. Hierbij is het van belang dat je een juiste inschatting hebt van de lengte van de neus van de auto.

Van deze drie kiest de examinator er twee. Daarnaast kan de examinator steekproefsgewijs de hellingproef laten uitvoeren. In één van de bijzondere manoeuvres moet in ieder geval een keer een stukje achteruit rijden voorkomen.

Bij de uitvoering van de bijzondere manoeuvres is niet alleen het technische aspect belangrijk. Er wordt vooral ook gelet op de keuze die je maakt.

Gevaarherkenning door situatie bevraging

Bij dit onderdeel word je na uitvoering van een verkeerssituatie gevraagd waarom jij dat op die manier hebt gedaan. Wat of hoe heb je de situatie opgelost en welke afwegingen heb je hierbij gemaakt? Er wordt altijd even gestopt bij dit onderdeel. Het bespreken van een verkeerssituatie heeft overigens helemaal niets te maken met het wel of niet goed uitvoeren van de verkeerstaak.

Zelfreflectie
Vóór het examen vul je een vragenlijst in, bijvoorbeeld thuis of tijdens de rijlessen. Die lijst geef je aan het begin van het examen aan de examinator. Deze bekijkt de antwoorden pas na de examenuitslag en bespreekt samen met jou de antwoorden. Van belang hierbij is dat je een realistisch beeld hebt van jouw eigen capaciteiten en beperkingen als automobilist. Zelfreflectie is bedoeld om het gedrag van aankomende rijbewijsbezitters op een positieve manier te beïnvloeden. Het is echter geen vaardigheid en wordt daarom niet in de beoordeling meegenomen.

Milieubewust rijgedrag
Voor een beter milieu en voor jouw eigen portemonnee is het belangrijk dat je milieubewust auto rijdt, dus volgens de principes van Het Nieuwe Rijden. Milieubewust rijgedrag wordt in het vernieuwde rijexamen als een afzonderlijk item beoordeeld. Hierbij wordt vooral gekeken naar het anticiperend rijgedrag, zoals het rijden met een constante snelheid en het maximaal gebruikmaken van het rollend vermogen van de auto. Dit draagt niet alleen bij aan vermindering van het brandstofgebruik, het heeft ook een positieve invloed op veilig rijgedrag

De uitslag
Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Als je bent geslaagd, stuurt de examinator meteen de verklaring van rijvaardigheid en de verklaring van geschiktheid naar het gemeentehuis in je woonplaats waar je je rijbewijs krijgt. Ben je gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Via de mail krijg  je het uitslagformulier toegestuurd, zodat je de gegevens met je instructeur kunt bespreken voor de vervolglessen.

Meenemen naar het examen
Wanneer je deelneemt aan het praktijkexamen moet je de volgende documenten overhandigen:

  1. De oproepkaart.
  2. Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs;
  3. Eventueel het adviesformulier van je tussentijdse toets.

BNOR, Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid
Het BNOR is een onafhankelijke stichting, naast het CBR. BNOR houdt zich bezig met verschillende zaken. Één daarvan is het geven van speciale rijexamen voor examenkandidaten die in de afgelopen vijf jaar, vier maal zijn gezakt voor het reguliere CBR rijexamen. Het is niet mogelijk om zelf een BNOR aan te vragen.

Vier Rijexamens gezakt, en dan?

Het komt zelden voor dat iemand na vier kansen toch zakt voor zijn of haar rijexamen. Mocht dit toch het geval zijn dan kan het BNOR de oplossing bieden. De gedachte van het BNOR is dat de examenkandidaat genoeg rijvaardigheden heeft, maar door persoonlijke omstandigheden deze niet kan laten zien tijdens het ‘gewone’ CBR rijexamen. Faalangst is een voorbeeld van zo’n persoonlijke omstandigheid. Bij het BNOR wordt daarom meer tijd genomen om de kandidaat op z’n gemak te stellen, ook mag er meer herkanst worden. Zo kunnen eventuele spanningen tot het minimale beperkt worden zodat de kandidaat z’n beste resultaat kan boeken.

BNOR aanvragen

Nadat je, je vier pogingen van het CBR rijexamen het gebruikt wordt er door de rijschool een afspraak gemaakt met het BNOR. Hier hoef je zelf verder niets voor te doen.